QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2024-06-12

Styrelsen i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att aktierna i det nybildade dotterbolaget QuiaPEG Intressenter AB (”QuiaPEG Intressenter”) nu har anslutits till Euroclear och att avstämningsdagen för utdelningen av aktierna till QuiaPEGs befintliga aktieägare har fastställts till den 19 juni 2024.


Utdelningen av aktierna i QuiaPEG Intressenter sker i enlighet med beslutet om vinstutdelning fattat av den extra bolagsstämman i Bolaget den 11 december 2023. QuiaPEG Intressenter är det bolag som kommer att erhålla 90 procent av nettobehållningen vid realiseringen av Bolagets befintliga verksamhet upp till 50 MSEK. Eventuell nettobehållning därutöver kommer att delas lika mellan QuiaPEG Intressenter och Bolaget.

Tidplan för utdelningen

17 juni 2024: Sista dag för handel i QuiaPEGs aktie inklusive rätt att erhålla utdelning i form av aktie i QuiaPEG Intressenter
18 juni 2024: Aktierna i QuiaPEG handlas exklusive rätt att erhålla aktier i QuiaPEG Intressenter
19 juni 2024: Avstämningsdag
20 juni 2024: Aktierna i QuiaPEG Intressenter bokförs på VP-konton.

Omvandling av BTA

Då avstämningsdag för utdelning av QuiaPEG Intressenter nu fastställts kommer styrelsen i Bolaget tillse att de Betalade Tecknade Aktier (”BTA”) som emitterats i Bolaget och som tillfaller av Rosemonkey Ltd anvisade investerare, kommer att omvandlas till aktier i QuiaPEG. Information om exakt datum för omvandling kommer att kommuniceras av Bolaget snarast möjligt. BTAs ges ingen rätt att erhålla aktier i QuiaPEG Intressenter på avstämningsdagen den 19 juni 2024.

Ladda ner QuiaPEG meddelar avstämningsdag för utdelning av aktierna i QuiaPEG Intressenter AB (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande