QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2024-05-08

Styrelsen i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget nu inleder processen med att registrera den riktade emission av 1 415 484 421 aktier (”Emissionen”) som är ett delmoment i det villkorade avtal om förvärv av IP-rättigheter och finansiering som Bolaget ingick med Rosemonkey Ltd den 8 november 2023 (”Transaktionen”).


Bedömningen är att Emissionen kommer att vara registrerad inom kort och efter att registrering av Emissionen skett kommer aktierna i Emissionen att tills vidare bokas ut till av Rosemonkey Ltd anvisade investerare så som Betalade Tecknade Aktier (”BTA”) i syfte att möjliggöra den kommande utdelningen av aktierna i QuiaPEG Intressenter till befintliga aktieägare. QuiaPEG Intressenter är det bolag som kommer att erhålla 90 procent av nettobehållningen vid realiseringen av Bolagets befintliga verksamhet upp till 50 MSEK. Eventuell nettobehållning därutöver kommer att delas lika mellan QuiaPEG Intressenter och Bolaget.

BTA

I syfte att kunna boka ut aktierna i Emissionen utan att påverka den kommande utdelningen av QuiaPEG Intressenter till befintliga aktieägare i Bolaget, kommer aktierna i Emissionen att tills vidare bokas ut så som BTA. Någon handel med BTA kommer av kostnadsskäl inte att möjliggöras. Däremot kommer styrelsen i Bolaget att tillse att BTA omvandlas till aktier i QuiaPEG dagen efter avstämningsdagen för utdelningen av QuiaPEG Intressenter, se vidare nedan.

Utdelningen av QuiaPEG Intressenter till befintliga aktieägare

Så snart aktierna i QuiaPEG Intressenter har anslutits till Euroclear kommer styrelsen att fastställa avstämningsdag för utdelningen av QuiaPEG Intressenter till befintliga aktieägare. Detta bedöms kunna ske i närtid. Dagen efter avstämningsdagen för utdelningen av QuiaPEG Intressenter kommer aktierna i Emissionen att omvandlas från BTA till aktier. På så sätt tillses att aktierna i Emissionen inte ges rätt till aktierna i QuiaPEG Intressenter.

Ladda ner QuiaPEG inleder registreringen av den riktade nyemissionen till av Rosemonkey anvisade investerare (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande