QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2022-12-30

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) ("QuiaPEG" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har träffat en överenskommelse avseende dess utestående skulder om sammanlagt cirka 17,3 MSEK till Gerhard Dal, Modelio Equity AB (publ) och Råsunda förvaltning AB (”Långivarna”) innebärande att aktuella förfallodatum för dessa lån förlängs från den 31 december 2022 till den 31 mars 2024.


Bolaget och Långivarna har träffat en överenskommelse innebärande att förfallodagen för Långivarnas utestående fordringar förlängs från den 31 december 2022 till den 31 mars 2024.

Idag består utestående lån av ett sedvanligt lån om cirka 7,6 MSEK samt konvertibler som tillsammans med ackumulerad ränta uppgår till cirka 9,7 MSEK. Överenskommelsen innebär att konvertiblerna rullas över i en sedvanlig lånestruktur och att det totala lånet förlängs enligt vad som nu angivits.

Överenskommelsen avseende förlängningen av lånen har bedömts som marknadsmässig av Bolagets styrelse och innebär bland annat en sänkt årlig ränta till åtta (8) procent.

Vidare ger överenskommelsen Långivarna en avtalsmässig rätt, men ingen skyldighet, att kvitta utestående fordringar mot nya aktier till en kurs fastställd till motsvarande nittio (90) procent av det lägsta volymviktade genomsnittspriset (VWAP) under de senaste tio (10) handelsdagarna före påkallande av aktuell konvertering. Sådan avtalsmässig konvertering förutsätter att så kan ske i enlighet med tillämpliga lagar och regelverk.

Ladda ner QuiaPEG har säkerställt fortsatt lånefinansiering (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande