QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2024-02-20

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”QuiaPEG”) meddelar att Bolaget den 9 februari 2024 inlämnat ansökan till Nasdaq om fortsatt notering av Bolagets aktier i samband med genomförandet av det aviserade villkorade omvända förvärvet (”Transaktionen”) av Rosemonkey Ltd (”Rosemonkey”). Bolagets förhoppning är att Nasdaq har möjlighet att godkänna Bolagets ansökan inom ca 40 affärsdagar från inlämningen av ansökan. Bolaget önskar också presentera ytterligare detaljer kring innehållet i Transaktionen.


Genom Transaktionen tillförs Bolaget ett stort antal befintliga hälsokostprodukter, know-how och relaterade IP-rättigheter (den ”Nya Verksamheten”). Hälsokostprodukterna har det gemensamt att de baseras till olika delar på fleromättade fettsyror, exempelvis Omega 3, och har av Bolaget bedömts ha en stor tillväxtpotential på en starkt växande marknad som omsätter mångmiljardbelopp.
 
Om fleromättade fettsyror
 
Omega 3 är för många ett känt kosttillskott. Omega 3 är en familj av fleromättade fettsyror som är viktiga för flera av människokroppens funktioner. De flesta fetter som kroppen behöver kan bildas från kolhydrater och protein. Undantaget är vissa Omega3- och Omega 6-fetter, som vi måste få i oss via maten. Omega 3 och Omega 6 har många olika uppgifter i kroppen och behövs bland annat för att kroppen ska kunna bygga och reparera celler. De påverkar också regleringen av blodtrycket, hur njurarna fungerar och vårt immunförsvar. Omega 3 minskar blodets levringsförmåga och minskar på så sätt risken för blodproppar. För foster och små barn är Omega 3 och Omega 6 nödvändiga för att de ska växa och utvecklas normalt. Fleromättade fetter kan också bidra till att minska risken för sjukdomar i hjärta och kärl.
 
Ytterligare information om förvärvad rörelseverksamhet
 
De produkter som QuiaPEG kommer att förvärva genom Transaktionen är godkända och testade av norska statliga Mattilsynet, vilket bedömts vara en i sammanhanget viktig kvalitetsstämpel. Många aktörer på den globala marknaden har möjlighet att tillverka produkter innehållandes Omega 3. En viktig särskiljande egenskap mellan de olika produkterna på marknaden är dock kvaliteten på råvarorna i produkterna samt utformningen av produktrecepten. Genom Transaktionen erhåller QuiaPEG bland annat ett produktsortiment bestående av ett stort antal hälsokostprodukter med tillhörande recept. I Transaktionen ingår också rättigheter till bl.a. varumärken (som Bolaget har för avsikt att registrera efter Transaktionens genomförande) och verksamhetskritisk know-how. Det meddelas vidare att QuiaPEG, efter Transaktionen, har för avsikt att med kort varsel kunna nyttja en av Rosemonkey presenterad och på förhand förhandlad logistikkedja. Hälsokostprodukterna baseras i huvudsak på Omega 3 och är anpassade för olika kundgrupper såsom kvinnor, män, barn, personer över 55 år, Sport/Aktiv etc.
 
Marknad
 
Den globala marknaden för Omega 3 är i stark tillväxt och 2022 beräknades marknaden omsätta ca 8,5 miljarder USD och marknaden förväntas växa kraftigt. Då hälsotillskott inte är reglerade på samma sätt som läkemedel är det extra viktigt att kunna bevisa produkternas kvalitet och effekter vid kontinuerlig användning och därmed bygga upp starka varumärken. Det är i denna kraftiga marknadstillväxt som Bolaget vill ta position utifrån beprövade kvalitetsprodukter producerade i Norge.
 
Produktion
 
Tillverkningen av produkterna sker i Norge via en erfaren kontraktstillverkare som har möjlighet att skala upp produktionen utan större investeringar från QuiaPEGs sida. Produktionen sker i fördefinierade volymer vilket gör att en viss investering måste göras för att bygga upp ett initialt varulager. Det finns skalfördelar och vid högre volymer går produktionskostnaden tydligt ned. En bruttomarginal på över 70 procent eftersträvas redan från start. En stor del av förväntad bruttovinst kommer i den initiala fasen att återinvesteras i marknadsföring för att bygga varumärket och placera produkterna på marknaden.
 
Försäljningsplan för produkterna
 
QuiaPEG ser betydande potential i den ökade handeln inom retail och försäljningen av hälsokostprodukter på plattformar såsom Amazon. Om Transaktionen genomförs kommer fokus att ligga på försäljning på marknaderna i Sverige, Tyskland, Österrike, Storbritannien samt USA. Visionen är att blir en av de ledande leverantörerna av Omega 3 till retailmarknaden i Europa. Rörelsens tillväxt avses att skapas genom av Bolaget framöver uppbyggda försäljningsnätverk på ovan angivna marknader samt via plattformar såsom Amazon för att därigenom snabbt skapa försäljning utan väsentliga investeringar i en egen försäljningsorganisation.

Ladda ner QuiaPEG har lämnat in formell ansökan till Nasdaq med anledning av det omvända förvärvet av Rosemonkey Ltd (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande