QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2021-06-10

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget idag efter en ömsesidig överenskommelse genomfört en återbetalning av sammanlagt ca 8,2 MSEK avseende utestående konvertibelt lån inklusive ränta lämnat av Formue Nord Fokus A/S den 17 juli 2019. Förfallodagen för det aktuella konvertibla lånet var den 18 juli 2021. Medlen för återbetalning kommer huvudsakligen från en av QuiaPEG externt upptagen kredit om ca 8 miljoner kronor.


QuiaPEG har verkställt en återbetalning av det av Formue Nord Fokus A/S den 17 juli 2019 lämnade konvertibla lånet om ca 8 miljoner kronor med förfallodag den 18 juli 2021. De närmare villkoren för det aktuella konvertibla lånet framgår av Bolagets pressmeddelande av den 17 juli 2019. Utöver lånebeloppet regleras även upplupen icke betald ränta i samband med återbetalningen, vilket ger en sammanlagt likvid om ca 8,2 miljoner kronor.

I syfte att reglera konvertibeln har Bolaget upptagit en extern kredit om motsvarande belopp på av styrelsen bedömda marknadsmässiga villkor med förfallodag den 31 december 2021. Sammantaget har styrelsen i Bolaget bedömt det fördelaktigt att kunna reglera det aktuella lånet i god tid före förfallodagen och samtidigt trygga den aktuella lånelikviden om 8 miljoner kronor till den 31 december 2021.


Ladda ner QuiaPEG återbetalar konvertibelt lån om ca 8 miljoner kronor (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande