QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2017-11-17

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) erhåller s.k. ”Notice of Allowance” om beviljande av ytterligare ett patent i USA.

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets unika teknologiplattform, meddelar att bolaget har erhållit s.k. ”Notice of Allowance” av det amerikanska patentverket (USPTO).


 

Patentet, som breddar och kompletterar QuiaPEGs patentportfölj och ger patentskydd till 2034, avser pegylering* av vissa anti-inflammatoriska läkemedel, som bl.a. används för behandling av reumatism.

 

- QuiaPEG har beviljats ytterligare ett patent i USA, vilket gör att vi nu kommer att ha sammanlagt fyra beviljade patent på den viktiga amerikanska läkemedelsmarknaden. Beviljandet stärker bolagets patentportfölj, som tillsammans med patentansökningarna för den frisättningsbara pegyleringsteknologin ökar möjligheterna till licensaffärer och samarbetsavtal framöver, säger Marcus Bosson, VD.

 

* Pegylering innebär att en vattenlöslig polymer - PolyEtylenGlykol - kopplas samman med ett läkemedel och därigenom förbättrar dess funktioner.
 

För ytterligare information kontakta:

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com

www.quiapeg.com


Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2017, klockan 08:30.


Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande