QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2017-11-09

Den av styrelsen för QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) beslutade riktade emissionen den 31 oktober 2017 har blivit fulltecknad.

Styrelsen för QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”Bolaget”) beslutade den 31 oktober 2017 om en riktad nyemission i enlighet med det bemyndigande som beslutades på årsstämman den 29 mars 2017. Emissionen har blivit fulltecknad. Emissionen medför att Gerhard Dal tecknat 540 541 aktier, Jan Pettersson tecknat 270 270 aktier, Göran Källebo tecknat 200 000 aktier, Per Vasilis tecknat178 378 aktier, Michael Mattsson tecknat 270 270 aktier och Gryningskust Holding AB tecknat 162 162 aktier i Bolaget.

 

Nyemissionen medför att 1 621 621 aktier i Bolaget ges ut varvid Bolagets aktiekapital ökar till 20 376 769,50 kronor. Antalet aktier efter emissionen uppgår till 22 640 855 aktier.Bolaget tillförs genom emissionen sammanlagt Emissionskostnaden uppgår till ca 95 000 kronor.
 

För ytterligare information kontakta:

Marcus Bosson

Verkställande direktör


Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com

www.quiapeg.com


Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2017, klockan 08:30.
 

Ladda ner hela pressmeddelandet (PDF)
Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande