QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2020-06-24

Styrelsen för QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) harupprättat ett prospekt med anledning av den nyemission av units med företrädesrätt förQuiaPEGs aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades på Bolagets årsstämmaden 22 juni 2020. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Vid full teckning i företrädesmissionen tillförs Bolaget initialt cirka 37,6 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 82 procent av den initiala emissionsvolymen.

Ladda ner pressmeddelandet här (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande