QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2018-04-27

QuiaPEGPharmaceuticals Holding AB (publ), ”QuiaPEG”, meddelaratt bolaget har beslutat om en riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner till den holländska investerargruppen Nyenburgh Holding B.V.,”NYIP”.     QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB ("Bolaget"), noterat på AktieTorget, meddelar idag att Bolagets styrelse den 26 april 2018 beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 mars 2017, att genomföra en riktad nyemission av 6 000 000 aktier till en kurs av 1,75 kronor per aktie och 6 000 000 teckningsoptioner till en teckningskurs av 3,50 kronor per aktie.     Nyemissionen av aktier innefattar en teckningslikvid om sammanlagt 10 500 000 kronor.

Ladda ner pressmeddelandet här (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande