QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2018-02-20

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att man erhållit positiva resultat i ett utvecklingsarbete, som utförs tillsammans med ett globalt medelstort läkemedelsbolag. En aktiv läkemedelssubstans, som är en s.k. biosimilar, dvs en kopia av ett redan existerande biologiskt läkemedel, levererades från det utländska läkemedelsbolaget förra året.

Syftet med arbetet har varit att med QuiaPEGs patentskyddade, teknologiska plattform som bas utveckla en klyvbar kombination av detta läkemedel (en peptid, betecknad A) och en speciell PEG (polyetylenglykol; betecknad C). QuiaPEGs bidrag består i en klyvbar kopplingsenhet, ett kemiskt reagens (betecknad B) som binder samman den aktiva läkemedelssubstansen med PEG till en kombination, ett konjugat (A+B+C). Peptiden, läkemedlet, kan sedan frisättas från konjugatet på ett kontrollerat sätt över tid.


Forskningschefen Marek Kwiatkowski och hans team valde att arbeta med en viss typ av pH-känsliga funktioner för att reglera klyvningen av konjugatet och därmed frisättningen av peptiden. Detta är en fördel då pH är en stabil fysiologisk betingelse för människor, nämligen blodets pH 7,4, och att då kunna utnyttja detta pH såsom klyvningsutlösare stärker plattformen väsentligt utöver den tidigare av QuiaPEG utvecklade enzymberoende klyvningsmekanismen.

I flera olika försök har QuiaPEG nu visat att skilda konjugat klyvs på ett förutsägbart sätt med hjälp av ett antal nyutvecklade kopplingsenheter, reagenser. Härigenom har ett frisättningsspann från två timmar upp till 20 dagar uppnåtts (så kallad halveringstid). Därmed täcks ett brett område som är intressant för läkemedelsföretag. Det aktuella läkemedelsbolagets peptid frisätts på ett kontrollerat pH- reglerat sätt med hjälp av QuiaPEGs teknologi.


De positiva resultaten stöder att QuiaPEG går vidare och söker ett utvecklings- och licensavtal med det utländska läkemedelsbolaget, som syftar till att ta fram en s.k. biobetter, dvs en förbättrad version av ett existerande läkemedel, som idag omsätter ca 4 miljarder dollar.Av konkurrensskäl är det internationella läkemedelsbolagets identitet tills vidare konfidentiell.


- De positiva resultaten är en bekräftelse på bredden och möjligheterna som QuiaPEGs teknologiplattform erbjuder och är i linje med vår strategi att initiera samarbeten som kan leda till framtida licensaffärer. Det är dock för tidigt att avgöra om just denna framgång leder till ett licensavtal men resultaten talar till vår fördel, säger Marcus Bosson, VD.


För ytterligare information kontakta:

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com

www.quiapeg.com


Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2018.


 

Ladda ner pressmeddelandet här (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande