QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2017-11-09

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) har beslutat att återbetala del av de brygglån som lämnades Bolaget under noteringsprocessen.

I samband med noteringsprocessen av Bolaget erhöll Bolaget brygglån om 5 miljoner kronor från fyra långivare. Bolaget äger rätt till förtida lösen av samtliga lämnade brygglån.


 

Styrelsen i Bolaget beslutade den 31 oktober 2017 om en riktad nyemission som fulltecknades. Bolaget har beslutat att använda del av emissionslikviden för att lösa del av brygglånen i förtid.

 

För ytterligare information kontakta: 

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com 

www.quiapeg.com

 

Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2017, klockan 08:30.

 

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande