QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2017-06-27

QuiaPEG Pharmaceuticals AB , ett helägt dotterbolag till QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ), som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets patenterade teknologiplattform, beviljas lån om 2,5 MSEK från ALMI.

ALMI har beslutat att bevilja QuiaPEG lån om totalt 2,5 MSEK.Kapitalet ska användas för den fortsatta kommersialiseringen av Bolagets patenterade teknologiplattform via samarbetsavtal/licensavtal samt för att förstärka utvecklingen av Bolagets två interna utvecklingsprojekt som befinner sig i pre-klinisk fas och berör metabola resp. inflammatoriska sjukdomar. ”- Vi är glada över lånet från ALMI och ser fram emot den fortsatta kommersialiseringen av plattformen”, säger Marcus Bosson, VD för QuiaPEG.


 

Lånen om totalt 2,5 MSEK består dels av 1,0 MSEK via ett Tillväxtlån, som är ett samarbete mellan ALMI och Europeiska Investeringsfonden (EIF), dels ett Företagslån om 1,5 MSEK. Båda lånen amorteras på 60 månader varvid de inledande 6 månaderna är amorteringsfria. Marknadsmässig ränta erläggs.

 


 

För ytterligare information kontakta: 

Marcus Bosson


Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53


E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com
Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande