QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2017-03-13

Två patentansökningar, s.k. ”provisional patent applications” har inlämnats till det amerikanska patentverket. Ansökningarna breddar och kompletterar QuiaPEGs nuvarande unika och redan patenterade teknologiplattform på ett signifikant sätt samt ökar möjligheterna till attraktiva licensaffärer. Om ansökningarna beviljas kommer QuiaPEG att erhålla ett patentskydd åtminstone t.o.m. 2037.
Som tidigare meddelats genomför QuiaPEG ett s.k. omvänt förvärv av Lucent Oil AB, som är noterat på Aktietorget. Det omvända förvärvet är planerat att slutföras under mars 2017. QuiaPEG:s verksamhet kommer då att tillföras Lucent efter genomförd apportemission i mars 2017.
I övrigt hänvisas till information av den 30 november 2016 som finns tillgänglig på QuiaPEG Pharmaceuticals AB:s och Lucent Oil AB:s respektive hemsidor.

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Marcus Bosson 
Verkställande direktör 
QuiaPEG Pharmaceuticals AB 
Tel: +46 (0) 706 93 12 53 
http://www.quiapeg.com 
E-post: marcus.bosson@quiapeg.com
Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande