QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2020-12-22

Bäste aktieägare,

Året lider mot sitt slut och vi skulle vilja ge er en uppdatering om verksamheten och vad vi kan förvänta oss under inledningen av nästa år. Vårt huvudfokus ligger på följande aktiviteter: slutföra uppskalningsarbetet hos vår samarbetspartner Celares i Berlin, QPG-1029 samt affärsutveckling.

Sent i våras påbörjades samarbetet med Celares. Uppdraget består av att dels optimera processen för tillverkning av Uni-Qleaver® dels tillverka QPG-1029 i större kvantiteter för de fortsatta pre-kliniska studierna, inklusive toxicitetsstudier, och den initiala kliniska prövningen, fas I/IIa. Celares har gått metodiskt tillväga och deras expertis inom området har visat sig i de resultat som hittills uppnåtts. De har gjort betydande framsteg avseende både optimeringsarbetet för Uni-Qleaver® och möjligheterna att tillverka större kvantiteter av QPG-1029 på ett kostnadseffektivt sätt.

Parallellt med arbetet hos Celares har den pre-kliniska utvecklingsfasen för QPG-1029 planerats mer i detalj och utvecklingen av analysmetoder har fortskridit enligt plan. Det innebär att när vi erhåller material av QPG-1029, som tillverkats med den optimerade metoden, är det en mycket kort startsträcka. Vi ser framför oss väl definierade milstolpar som ska uppnås under det kommande året.

Så snart vi säkerställt att vi kan erhålla tillräckligt med material från Celares kommer vi att kommunicera en tidsplan och de milstolpar den innehåller. Vi är väl medvetna om betydelsen av en specificerad tidsplan framöver och det är vår målsättning att kommunicera en sådan utan dröjsmål.

Vår plan för QPG-1029 är, som ovan nämnts, i stora drag klar för att förbereda QPG-1029 för den första kliniska prövningen, fas I/IIa, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Den produktionsmetod för QPG-1029 som nu tas fram av Celares ska användas för exempelvis utvärdering av multipel-dosadministrering i prekliniska modeller, toxicitetsstudier och den initiala kliniska prövningen. Under tiden arbetet pågår hos Celares, fortsätter Celerion, ett välrenommerat analysföretag med utvecklingen av analysmetoder som är nödvändiga framöver.

Såsom tidigare kommunicerats har vi vid laboratoriet i Uppsala påbörjat arbetet med att expandera vår projektportfölj. Vi arbetar med att pegylera en redan godkänd läkemedelssubstans för att därmed uppnå en mer effektiv dosering, dvs administrering av läkemedlet via injektion en gång i veckan, istället för en gång per dag såsom är fallet idag med originalläkemedlet, som har särläkemedelsstatus. Förhoppningsvis kommer vi inom kort, när även patenteringsarbetet är klart, kunna berätta betydligt mer om vilket läkemedel det handlar om och dess marknadspotential.

Parallellt med forsknings- och utvecklingsaktiviteterna pågår affärsutvecklingen. Bl.a. arbetar det kinesiska läkemedelsbolaget Chengdu Shengnuo Biopharm Co., Ltd (SNBio) med att utvärdera en egentillverkad läkemedelssubstans tillsammans med en av våra frisättningsbara aktiverade PEGs från Uni-Qleaver®-biblioteket. Om utvärderingen faller väl ut har SNBio en exklusiv och tidsbegränsad option att förhandla till sig en licens för sin läkemedelskandidat. Avtalet förhindrar oss att närmare kommunicera hur lång tid utvärderingen kan förväntas pågå.

Därutöver pågår diskussioner, som tidigare meddelats, med en handfull andra läkemedelsbolag med intresse för dels QPG-1029, dels Uni-Qleaver®. Vår målsättning är att sluta ett licensavtal för QPG-1029 avseende den kinesiska marknaden inom en inte alltför avlägsen framtid, men vi kan inte ge någon uppskattning om och när vi kan förväntas gå i mål med ett avtal i dagsläget.

Vi är väl medvetna om att det varit sparsmakat under hösten med nyheter. Ibland blir det så i den här branschen. Det betyder däremot inte att verksamheten tagit en paus eller att utvecklingen inte går framåt. Tvärtom, vi har internt noterat verksamhetsmässigt stora framsteg, framsteg som dock inte alltid bör eller går att kommunicera. Det är emellertid vår förhoppning att vi med detta nyhetsbrev till våra aktieägare lyckas förmedla lite av den framtidstro som vi själva känner för QuiaPEG och dess potential och att utvecklingen går åt rätt håll.

Vi vill slutligen passa på och önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År! Tycker personligen att vi har all anledning att se det nya året an med tillförsikt!

Med vänliga hälsningar,

Marcus Bosson
Verkställande direktör

Ladda ner Nyhetsbrev december 2020 (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande