QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2016-10-28

Lucent Oil AB har den 27 oktober 2016 tecknat ett avtal om försäljning av moderbolagets verksamhet och dotterbolaget Lucent Holding AB inkl OY Phoenix Collector Ltd till GVI Ltd, UAE u.b.v. Den preliminära köpeskillingen beräknas uppgå till 16,5 miljoner kronor. Köparen har erlagt en handpenning på 1,5 miljoner kronor. På tillträdesdagen den 5 december 2016 ska 13,5 miljoner kronor av köpeskillingen erläggas och resterande köpeskilling den 6 februari 2017. Lucent Oil AB har erhållit borgen som säkerhet för köparens fullgörande på tillträdesdagen. Försäljningen är villkorad av ett godkännande på en extra bolagsstämma som planeras hållas den 1 december 2016.

Ladda ner pressmeddelandet här (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande