QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2016-04-19

Löptiden för Lucent Oils AB:s teckningsoptioner av serie 1 (TO1) går ut den 30 juni 2016. Innehavare som önskar utnyttja optionerna måste göra detta senast den 30 juni 2016. Tjugo (20) teckningsoptioner av serie 1 medför rätt att teckna en (1) aktie till priset 4,50 kr per aktie.

Ladda ner pressmeddelandet här (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande