QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2016-06-01

Förutsatt godkännande på årsstämman den 8 juni 2016 handlas aktierna exklusive rätt till utdelning den 9 juni 2016. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är den 8 juni 2016.


Styrelsen föreslår en vinstutdelning för räkenskapsåret 2015 om 0:60 SEK per aktie.


Avstämningsdag är den 10 juni 2016.


Information om aktien:


Kortnamn: LUCE


ISIN-kod: SE0001384850


Orderbok ID: 30329


Utdelning: 0:60 SEK per aktie


Handel exkl. utdelning: Den 9 juni 2016


Stockholm den 1 juni 2016


För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via


e-post info@aktietorget.se

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande