QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2024-05-30

Den 21 maj 2024 offentliggjorde QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”Bolaget”) genom pressmeddelande kallelse till årsstämma i Bolaget den 20 juni 2024. I kallelsen angavs att styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta en ny bolagsordning (punkt 17 på den föreslagna dagordningen) och att det fullständiga förslaget kommer offentliggöras i ett separat pressmeddelande senast tre veckor innan stämman. Styrelsens fullständiga förslag framgår nedan och en uppdaterad kallelse kommer finnas tillgänglig på bolagets hemsida, www.quiapeg.com.


17. Beslut om antagande av ny bolagsordning
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta en ny bolagsordning varvid Bolagets företagsnamn ändras, i enlighet med nedan.

Nuvarande lydelseFöreslagen lydelse
§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ). Bolaget är publikt (publ).
§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är QUIA PHARMA AB (publ). Bolaget är publikt (publ).

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Ladda ner Komplettering av kallelse till årsstämma i QuiaPEG avseende förslag till antagande av ny bolagsordning (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande