QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2023-03-06

Idag måndagen den 6 mars 2023 hölls extra bolagsstämma i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) i MAQS Advokatbyrås lokaler på Stureplan 19 i Stockholm, varvid aktieägarna fattade följande huvudsakliga beslut.


Beslut om ändringar av bolagsordningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändringar av bolagsordningen för att möjliggöra minskning av aktiekapitalet, nyemission av aktier och teckningsoptioner (s.k. units) respektive sammanläggning av aktier.

Beslut om minskning av aktiekapitalet
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av aktiekapitalet. Minskningen genomförs utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras från 0,10 kronor till 0,02 kronor per aktie.

Beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (s.k. units)
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av aktier och teckningsoptioner (s.k. units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen omfattas av högst 1 026 719 447 units. En (1) unit består i sin tur av en (1) ny aktie, en (1) teckningsoption av serie TO8 och en (1) teckningsoption av serie TO9.

Beslut om nyemission av aktier (utjämningsemission) och sammanläggning av aktier
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av aktier (utjämningsemission) samt sammanläggning av aktier. Sammanläggningen kommer ske genom att 100 aktier sammanläggs till en (1) aktie. Sammanläggningen kommer att genomföras efter att ovan angivna nyemission av units har registrerats.

Tillbakadragna förslag
Vid stämman meddelades att föreslagna beslut om riktade emissioner av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och anställda samt till styrelseledamöter hade dragits tillbaka av förslagsställarna.

Samtliga ovan omnämnda beslutsförslag finns tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida www.quiapeg.com.

Ladda ner Kommuniké från extra bolagsstämma i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande