QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2015-05-08

Aktieägarna i Lucent Oil AB (publ), org nr 556658-0196, kallas härmed till årsstämma måndagen den 8 juni 2015 kl 16:00 på Alga Styrinvest AB´s kontor på Engelbrektsplan 2 i Stockholm.

Ladda ner pressmeddelandet här (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande