QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2023-04-06

Den 11 april 2023 inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO7 som utgavs vederlagsfritt vid unitemissionen i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG”) under Q2 2022.


Teckningsperioden pågår under perioden 11 – 25 april 2023.

Innehavaren av teckningsoption av serie TO7 äger rätt att för varje teckningsoption av serie TO7 teckna en (1) ny aktie i QuiaPEG till en kurs om 0,02 kronor per aktie, vilket motsvarar aktiens kvotvärde.

Ladda ner Information inför nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO7 (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande