QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2020-08-21

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar att handeln i Bolagets aktier och teckningsoptioner (serie TO 4 ) inleds idag, 21 augusti 2020, på Nasdaq First North Growth Market.


”Detta är ett naturligt steg i bolagets utveckling som gör att vi ytterligare ökar vår synbarhet gentemot investerare och andra intressenter”, säger Marcus Bosson, VD för QuiaPEG.
 
Aktierna och teckningsoptionerna handlas på Nasdaq First North Growth Market med oförändrade kortnamn (QUIA respektive QUIA TO4) och ISIN-kod (SE0001384850 respektive SE0014429239). Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier eller aktierelaterade instrument i samband med att Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO 4 upptas för handel på Nasdaq First North Growth Market. Aktieägare och optionsinnehavare i QuiaPEG behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Ladda ner Handeln i QuiaPEGs aktier och teckningsoptioner inleds idag på Nasdaq First North Growth Market (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande