QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2021-11-10

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) ("QuiaPEG" eller "Bolaget") som utvecklar förbättrade versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel presenterar idag positiva resultat från en preklinisk studie i minigrisar av QPG-1029 (pegylerat liraglutid), för behandling av typ 2-diabetes och övervikt. Studien utvärderade för första gången i ett större djurslag de farmakokinetiska egenskaperna av QPG-1029 efter intravenös och subkutan administrering.


Studien utvärderade de farmakokinetiska egenskaperna av QPG-1029 (PEG-liraglutide) efter intravenös och subkutan administrering i minigrisar. Resultaten visar att liraglutid frisätts i blodcirkulationen efter både intravenös och subkutan administrering. Frisättningsprofilen efter subkutan administrering var fördröjd, maximal plasmakoncentration av liraglutid uppnåddes efter 24 timmar, jämfört med 3-4 timmar för opegylerad liraglutid. Biotillgängligheten av QPG-1029 liknade liraglutids och exponeringstiden efter en ensam dosering varade upp till 72 timmar.
 
Den fördröjda frisättningen leder till en flackare, mer utdragen plasmakoncentrationskurva, vilket kan resultera i en minskad skillnad mellan högsta och lägsta plasmanivå efter upprepad dosering och därigenom en stabilare plasmakoncentration.
 
Inga signifikanta reaktioner noterades vid injektionsstället efter subkutan dosadministrering vilket tyder på att denna administrationsväg är tolererbar.
 
”- De här positiva resultaten för oss ytterligare ett steg framåt i utvecklingen av biobetterprojektet QPG-1029, som har block-buster potential. Resultaten understödjer de pågående diskussioner vi har med läkemedelsbolag som är intresserade av QPG-1029 och Uni-Qleaver,” säger Marcus Bosson, VD.
 
Resultaten validerar ytterligare Bolagets plattform Uni-Qleaver. Målet för QPG-1029 är att utveckla en behandling för typ 2-diabetes och övervikt med veckovis dosering istället för daglig dosering som är fallet med liraglutid. Detta besparar patienterna besväret av dagliga injektioner, samtidigt som behandling med QPG-1029 förväntas ge jämnare nivåer av liraglutid i blodplasma vilket också kan leda till färre och mildare biverkningar.

Liraglutid är ett godkänt läkemedel med en årlig försäljning på cirka 4 miljarder dollar och grundpatentet går ut under 2022. Liraglutid har utvecklats av Novo Nordisk och säljs under varumärkena Victoza och Saxenda inom indikationerna typ 2-diabetes och övervikt.
 
Över en halv miljard individer globalt är drabbade av diabetes, där de allra flesta har typ 2-diabetes. Marknaden för diabetesläkemedel beräknades år 2015 till 31 miljarder dollar (GlobalData) och den årliga tillväxten beräknas vara cirka 6,5 procent fram till 2025.

Ladda ner Framgångsrik studie i minigrisar driver utvecklingen av QPG-1029 framåt (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande