QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2021-08-30

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) ("QuiaPEG"), som utvecklar versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel, meddelade idag att Celares GmbH, som på uppdrag av QuiaPEG utvecklar en uppskalningsbar process för produkter baserade på QuiaPEGs Uni-Qleaver®-teknologi, har tillverkat första batchen av QPG-1029 (peg-liraglutid) som ska användas för farmakokinetiska studier i minigris.


Två viktiga milstolpar har uppnåtts i samarbetet med Celares. För det första har processen anpassats för att kunna tillverka läkemedel baserade på teknologiplattformen Uni-Qleaver® i större skala. För det andra har Celares slutfört produktionen av den första batchen av QPG-1029, tillverkad enligt den uppskalningsbara processen, vilket innebär att QuiaPEG inom kort inleder farmakokinetiska studier i minigris. QuiaPEGs målsättning är att utöka doseringsintervallet för behandling med liraglutid från ett dygn till en vecka.

”- En uppskalningsbar process är en viktig förutsättning för att kunna tillverka våra läkemedelskandidater i de mängder som behövs för den kliniska utvecklingen,” säger Marcus Bosson, VD för QuiaPEG.

I april 2020 anlitades Celares, som har lång erfarenhet inom pegylering, uppskalning och processutveckling, för att anpassa och optimera processen för tillverkning i större skala av teknologiplattformen Uni-Qleaver®, som används för utveckling av läkemedel med förbättrade farmakologiska egenskaper. Celares fick även uppdraget att tillverka modellsubstansen QPG-1029, enligt den uppskalningsbara processen, för de fortsatta pre-kliniska studierna.

”- Arbetet med att optimera tillverkningsprocessen för Uni-Qleaver-teknologin har varit framgångsrikt. Tillsammans med QuiaPEGs forskare har vi genomfört väsentliga förändringar av syntesprocessen, vilket innebär att den nu på kort tid kan skalas upp för framtida behov,” säger Dr. Ralf Kraehmer, forskningschef, Celares.

”- Celares har gått grundligt och systematiskt till väga, en strategi som betalar sig när vi nu med kraft kan gå vidare i utvecklingsarbetet och, inte minst, affärsutvecklingen,” avslutar Marcus Bosson.

Liraglutid är ett godkänt läkemedel med en årlig försäljning på cirka 4 miljarder dollar och grundpatentet går ut under 2022. Liraglutid har utvecklats av Novo Nordisk och säljs under varumärkena Victoza och Saxenda inom indikationerna typ 2-diabetes och övervikt.

Över en halv miljard individer globalt är drabbade av diabetes, där de allra flesta har typ 2-diabetes. Marknaden för diabetesläkemedel beräknades år 2015 till 31 miljarder dollar (GlobalData) och den årliga tillväxten beräknas vara cirka 6,5 procent fram till 2025.


Ladda ner Första batchen av QPG-1029 tillverkad enligt uppskalningsbar process (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande