QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2022-05-20

Antalet aktier och röster i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) har ökat med 142 241 205 till följd av den företrädesemission av units som beslutades av extra bolagsstämman den 7 april 2022 (”Företrädesemissionen”). Aktierna och teckningsoptionerna i Företrädesemissionen har idag registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad unit (”BTU”) är onsdagen den 25 maj 2022. Vidare har Bolagets aktiekapital minskats med ett belopp om 25 603 417,20 SEK från 42 672 362,00 SEK till 17 068 944,80 SEK till följd av en minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital. Även minskningen av aktiekapitalet har idag registrerats vid Bolagsverket.


Företrädesemissionen registrerad

I Företrädesemissionen, som avslutades 4 maj 2022, tecknades totalt 142 241 205 aktier, 113 792 964 teckningsoptioner av serie 2022/22 (”TO6”) samt 113 792 964 teckningsoptioner av serie 2022/23 (”TO7”). Samtliga aktier och teckningsoptioner av serie TO6 respektive TO7 i Företrädesemissionen har idag registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad units (”BTU”) är den 25 maj 2022. Avstämningsdag är den 30 maj 2022, varefter BTUs omvandlas till aktier respektive teckningsoptioner per onsdagen den 1 juni 2022.

Minskning av aktiekapitalet (steg 1 av 2) registrerad

Som tidigare kommunicerats beslutade extra bolagsstämman den 7 april 2022, som ett led i Företrädesemissionen, även att genomföra en minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen genomförs i två steg. I ett första steg (steg 1) minskas Bolagets aktiekapital med ett belopp om 25….minskas Bolagets aktiekapital med ett belopp om 25 603 417,20 SEK från 42 672 362,00 SEK till 17 068 944,80 SEK, varvid aktiens kvotvärde minskas från 0,50 SEK till 0,20 SEK. Steg 1 har idag registrerats vid Bolagsverket.

I ett separat efterföljande steg (steg 2) kommer Bolagets aktiekapital att minskas med ett belopp om ytterligare högst 27 359 114,90 SEK. Det exakta minskningsbeloppet kommer uppgå till sådant belopp som krävs för att aktiens kvotvärde ska sänkas från 0,20 SEK till 0,10 SEK och kommer att kommuniceras så snart det är möjligt. Verkställandet av minskningen i steg 2 kommer (till skillnad från minskningen i steg 1) att kräva formellt tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol.

Aktier och aktiekapital

I dag, den 20 maj 2022, finns det således totalt 227 585 929 aktier och lika många röster i QuiaPEG. Aktiekapitalet har genom Företrädesemissionen ökat med 28 448 241 SEK och uppgår, efter ökningen till följd av Företrädesemissionen samt minskning av aktiekapitalet enligt steg 1, till 45 517 185,80 SEK.

Rådgivare

Corpura Fondkomission AB, www.corpura.se, är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare till QuiaPEG i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

Ladda ner Företrädesemission registrerad, handeln med BTU upphör och första minskning av aktiekapitalet registrerat (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande