QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2021-03-26

Jonas Jarvius, som representerar Marcus Bosson i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB:s ("QuiaPEG") valberedning, har anmält att han avgår från valberedningen. Avträdandet sker på grund av en förväntad kommande ökad arbetsbelastning för Jonas Jarvius i sin egenskap av VD i Q-linea AB (publ).

Marcus Bosson har, mot bakgrund av avträdandet och i samråd med valberedningen, utsett en ny representant i valberedningen i form av Vidar Wendel-Hansen. Det bedöms att Vidar Wendel-Hansen genom sin goda insyn i QuiaPEGs verksamhet kommer att kunna ta över Jonas Jarvius roll på ett fullgott sätt utan dröjsmål.

”- Jag vill som styrelsens ordförande tacka Jonas för förtjänstfulla insatser i valberedningen och önskar honom all framgång framöver, säger Steen Krøyer, styrelsens ordförande”.

Valberedningen för SEB har nu följande sammansättning:

  • Gustav Lidén, utsedd av Marek Kwiatkowski
  • Vidar Wendel-Hansen, utsedd av Marcus Bosson
  • Steen Krøyer, utsedd av styrelsen

Årsstämma i QuiaPEG kommer att hållas den 15 juni 2021.

Ladda ner Ändring i valberedningens sammansättning (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande