QuiaPEG

Teknologi

 
Pegylering
Uni-Qleaver®
Projekt
Marknad
Patent
Strategiska samarbeten

Patent

Patent 

Bolagets patentportfölj består av åtta beviljade patent i USA och EU och ytterligare ett antal patentansökningar. Patenten täcker in både permanent och frisättningsbar pegyleringskemi samt ett stort antal läkemedelssubstanser där teknologiplattformen kan komma till användning. Den välrenommerade amerikanska patentbyrån Fish & Richardson, LLC, hanterar alla patentärenden.

Contact
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 54 Uppsala
Sweden
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

User terms & privacy policy
Send a message