QuiaPEG

Teknologi

 
Uni-Qleaver®
Tillämpningsområden
Patent

Tillämpningsområden

Pro-droger 

En pro-drog är ett läkemedel eller en substans som efter dosering, metaboliseras (i.e. tas omhand av kroppen) till ett farmakologiskt aktivt läkemedel. Pro-droger kan delas in i två olika typer beroende på hur de tas omhand i kroppen, antingen intra- eller extracellulärt (inne i cellerna, eller utanför).

Pro-droger kan genomgå en förenklad regulatorisk godkännandeprocess, Article 8(3) i EU eller Section 505(b)(2) i US, genom att nyttja data från den aktiva substansens originalgodkännande.

Antibody-drug conjugates (ADCs) 

Antibody-drug conjugates (ADCs) är målsökande läkemedel som levererar cytostatika (cellgift) direkt in i patientens tumörceller. För att åstadkomma detta behöver cellgiftet vara kopplat till en målsökande antikropp via en nedbrytningsbar länkarm.

Efter injektion cirkulerar ADCn intakt i blodet till antikroppsdelen finner den speciella struktur på en tumörcell som den känner igen. Så länge cellgiftet är bundet till antikroppen är den inaktivt, men när antikroppen binder till tumörcellen tas hela ADCn in i cellen, länkarmen bryts ner och cellgiftet.

Biobetters 

En ”biobetter” är ett biologiskt läkemedel som har förändrats strukturellt och/eller funktionellt för att få förbättrade eller förändrade egenskaper när de används för behandling, jämfört med original-läkemedlet. En ”biobetter” känner igen samma struktur (t.ex. en receptor eller ett enzym) som originalläkemedlet. Förändringarna som görs i en ”biobetter” inkluderar vanligtvis kemiska modifieringar (t.ex. pegylering) eller en ny formulering (t.ex ett annat administreringssätt eller en modifierad frisättning).

Förbättringarna kan resultera i en förlängd halveringstid (vilket möjliggör att läkemedlet inte behöver tas lika ofta), bättre effekt och/eller bättre säkerhet (mindre biverkningar) eller reducerad immunogenicitet (att kroppen försvarar sig mot läkemedlet). Beroende på hur innovativa förbättringarna är, och hur väl de uppfyller ett behov, kan ”biobetters” leda till nya patent och förlängd data-exklusivitet.

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande