QuiaPEG

Teknologi

 
Pegylering
Uni-Qleaver®
Projekt
Marknad
Patent
Strategiska samarbeten

Strategiska samarbeten

I mars 2018 ingick QuiaPEG ett licens- och kommersialiseringsavtal med Xiamen SinoPEG Biotech Ltd avseende tillverkning, marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster baserade på QuiaPEGs patenterade frisättningsbara pegyleringsteknologi, Uni-Qleaver®. SinoPEG är baserat i Xiamen, Kina, där en produktionsanläggning tillverkar PEGs och Uni-Qleaver®.
Contact
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sweden
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

User terms & privacy policy
Send a message