QuiaPEG

Teknologi

 
Pegylering
Uni-Qleaver®
Projekt
Marknad
Patent
Strategiska samarbeten

Projekt

Bolaget har, utifrån väl specificerade urvalskriterier, valt ut några potentiella kandidatsubstanser för fortsatt utveckling. Ett av utvecklingsprojekten är inom metabola sjukdomar och har en betydande marknadspotential.

Contact
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sweden
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

User terms & privacy policy
Send a message