QuiaPEG

Teknologi

 
Pegylering
Uni-Qleaver®
Projekt
Marknad
Patent
Strategiska samarbeten

Pegylering

Vad är Pegylering? 

Bolaget utvecklar patenterade teknologier baserade på pegylering för att förbättra egenskaper hos biologiska läkemedel. Pegylering har länge använts för att modifiera biologiska läkemedel men befintliga metoder har nackdelar; de är ineffektiva och resulterar i stora förluster av dyrbar läkemedelssubstans och heterogena slutprodukter. Bolagets teknologier medför förbättringar som kan ge både terapeutiska och ekonomiska fördelar. 

Pegylering innebär att en vattenlöslig polymer - PolyEtylenGlykol kopplas samman med ett läkemedel vilket kan:

  • öka läkemedlets stabilitet och motståndskraft mot enzymatisk nedbrytning
  • förlänga läkemedlets halveringstid i kroppen (se Figur 1)
  • minska immunogenicitet, d.v.s. risken för att patienten ska bilda antikroppar mot läkemedlet vilka kan reducera behandlingseffekten.

Pegyleringsprocessen beskrivs schematiskt i figur 2.

Figur 2 

Figur 1 

Contact
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sweden
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

User terms & privacy policy
Send a message