QuiaPEG

Teknologi

 
Pegylering
Uni-Qleaver®
Projekt
Marknad
Patent
Strategiska samarbeten

Marknad

Pegylering är den mest använda metoden idag för att styra ett läkemedels effektprofil över tid mellan doser men nuvarande teknologier har inbyggda brister som bolaget anser sig ha en lösning på. Marknadspotentialen är betydande och patient- och samhällsnyttan stor. Till dags dato har pegylerade läkemedel sålts för motsvarande 120 miljarder USdollar.

Bolagets patenterade metod innebär att det behövs färre injektioner med bibehållen terapeutisk effekt, vilket leder till ökad patientnytta och lägre kostnader för både patienter och samhälle. En fördel med bolagets patenterade metod är att uppfinningen bygger på en av läkemedelsmyndigheterna redan accepterad basteknologi som betraktas av läkemedelsindustrin som ”golden standard”. Marknaden för pegyleringskemi och pegylerade läkemedel är betydande och växande.

Contact
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sweden
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

User terms & privacy policy
Send a message