QuiaPEG

Om oss

 
Affärsidé
Vision
Affärsmodell
Styrelse
Ledning

Vision

Att inom området pegyleringskemi bli ett internationellt ledande spjutspetsföretag som kan erbjuda marknaden teknologiskt unika och patenterade lösningar samtidigt som en pipeline av förbättrade versioner av redan godkända läkemedel byggs upp.

Contact
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sweden
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

User terms & privacy policy
Send a message