QuiaPEG

Om oss

 
Affärsidé
Vision
Affärsmodell
Styrelse
Ledning

Styrelse

Steen Kroyer 

STYRELSEORDFÖRANDE

Steen Kroyer has more than 35 years of experience in the international health care industry in executive positions – mainly within Astra and AstraZeneca. Mr. Kroyer has extensive management experience from senior level country, regional and global roles.

Core competencies include strategy development and operational execution, organizational development and industry and government relations. In recent years Mr. Kroyer has focused on the Biotech industry and the market access for new products in especially emerging markets including China.

Currently, he is the Chairman of MAAB Int’l and Kroyer Consulting Ltd, both based in Hong Kong.

Marcus Bosson 

LEDAMOT

Marcus Bosson, civilekonom Handelshögskolan i Stockholm samt studier juristlinjen, Stockholms Universitet. Han har ca 20 års erfarenhet av både riskkapitalbranschen, såsom tidigare verkställande direktör för Ryda Bruk AB och läkemedelsutvecklingsbranschen, och såsom entreprenör och ledande befattningshavare. Dessförinnan arbetade Marcus på Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New York under fyra år. Han är medgrundare till läkemedelsutvecklingsbolag som tillsammans har tagit in över 800 mkr i riskkapital. Han har även varit med i planeringarna och genomförandet av två kliniska prövningar samt delaktig och drivande i förhandlingar rörande utlicensieringar i flera bolag. Marcus startade QuiaPEG Pharmaceuticals AB 2012.

Marek Kwiatkowski 

LEDAMOT
Dr. Marek Kwiatkowski är docent i Bioorganisk kemi vid Uppsala Universitet. Han studerade vid Jagiellonian University i Polen och disputerade i RNA kemi vid Uppsala Universitet 1984. Marek Kwiatkowski har arbetat för stora internationella bolag så väl som mindre start-up bolag. Under senare år har Dr. Marek Kwiatkowski arbetat vid Institutet för Cell- och Molekylärbiologi och Medicinsk Genetik vid Uppsala Universitet. Marek Kwiatkowski är medförfattare till över 70 vetenskapliga artiklar och uppfinnare till över 30 patent.

Lars Linzander 

LEDAMOT
Lars Linzander har kandidatexamen från Stockholms universitet, är aktiv i riskkapital och affärsutveckling med Alga Styrinvest AB. Linzander har arbetat som revisor, finansanalytiker, partner och Corporate Finance chef på Merchant Fondkommission AB och Matteus Fondkommission AB. Privat investerare i fastigheter och mindre företag inklusive Wineasy AB, Zitius Service Delivery AB och Centuri AB. Styrelseordförande i Lucent Oil AB, Soundation AB och styrelseledamot i Centuri AB och ordförande i fyra bostadsföreningar i Sverige.

Jonas Jarvius 

LEDAMOT
Jonas Jarvius är doktor i molekylärmedicin och har många års erfarenhet av att driva och växa bolag inom life-science sektorn. Jonas Jarvius har arbetat på företagsledningsnivå i era svenska bioteknikföretag och utvecklat bolag från ett fåtal anställda till bolag med över 40-talet anställda. Han har erfarenhet av att införa ISO-13485 samt ivd-certi ering för den europeiska och amerikanska marknaden. Jonas Jarvius nuvarande största engagemang är som VD för Q-linea AB, ett bolag som utvecklar infektionsdiagnostiksystem för snabb diagnos av patienter med blodförgiftning. Jonas Jarvius är även författare/medförfattare till flertalet vetenskapliga artiklar i högt ansedda tidskrifter såsom Nature Biotechnology, Nature Methods, Analytical Chemistry och Nucleic Acids Research. Jonas Jarvius är även uppfinnare till över 10 patent och patentansökningar.

Johan von Kantzow 

LEDAMOT
Johan von Kantzow tog sin Bachelor of Science vid Pepperdine University i Los Angeles och har en MBA-examen vid Institute Superieur de Gestion i Paris. Johan von Kantzow är ordförande i Hans von Kantzows Stiftelse samt i Berth von Kantzows Stiftelse. Vidare har Johan von Kantzow haft ett flertal styrelseuppdrag i noterade och onoterade bolag. För närvarande är han bland annat styrelseledamot i Soundation AB samt i Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning.

Christian Krog-Jensen 

LEDAMOT
Christian Krog-Jensen, B.Sc., PhD., mMBA, har arbetat under mer än 20 år i både större och mindre läkemedels- och bioteknikbolag, främst i Danmark, Kina och Sverige. Christian är innovatör och har genererat ett stort antal patent och vetenskapliga publikationer och började ursprungligen som forskare inom läkemedelskemi men har även arbetet inom läkemedelsutveckling. Christian har därutöver arbetat med organisationsutveckling, patentportföljhantering samt internationell affärsutveckling. Han har även arbetet med produktion och affärsutveckling i Kina. Christian leder idag företagsinkubatorn inom Karolinska Institutet Innovation och verkar som business coach till ett antal start-up bolag varav flera erhållit signifikant finansiering och kommersiella avtal. Christian är aktiv som rådgivare till flera bolag inom Life science.

Contact
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sweden
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

User terms & privacy policy
Send a message