QuiaPEG

Om oss

 
Företaget
Affärsidé
Vision
Affärsmodell
Styrelse
Ledning

Styrelse

Steen Kroyer 

STYRELSEORDFÖRANDE

Steen Krøyer har mer än 35 år erfarenhet av ledande roller i den internationella läkemedelsindustrin, framförallt inom Astra och AstraZeneca. Hans kärnkompetenser inkluderar strategi- och organisationsutveckling, läkemedelsutveckling och licensieringsfrågor. Steen var under sju år VD för AstraZeneca China och var den som byggde upp organisationen till nästan 5000 anställda. På senare år har Steen Krøyer fokuserat mer på mindre läkemedels- och bioteknikbolag och skapat affärsrelationer mellan Europa och Kina.

Steen Krøyer är för närvarande styrelseordförande i MAAB International och Krøyer Consulting Limited, båda baserade i Hong Kong.

Marcus Bosson 

LEDAMOT

Marcus Bosson, civilekonom Handelshögskolan i Stockholm, juristlinjen, Stockholms Universitet. Marcus har över 20 års erfarenhet av både riskkapitalbranschen, såsom tidigare verkställande direktör för Ryda Bruk AB, 1997-2000, och läkemedelsutvecklingsbranschen, såsom entreprenör och ledande befattningshavare. Han har varit medgrundare till läkemedelsutvecklingsbolag som tillsammans har tagit in över 800 mkr i riskkapital. Marcus har även varit med i planeringarna och genomförandet av två kliniska prövningar i portföljbolag och drivit förhandlingar rörande utlicensieringar i flera olika biotechbolag. Marcus Bosson var med och grundade QuiaPEG 2012.

Marek Kwiatkowski 

LEDAMOT
Dr. Marek Kwiatkowski är docent i Bioorganisk kemi vid Uppsala Universitet. Han studerade vid Jagiellonian University i Polen och disputerade i RNA kemi vid Uppsala Universitet 1984. Marek Kwiatkowski har arbetat för stora internationella bolag så väl som mindre start-up bolag. Under senare år har Dr. Marek Kwiatkowski arbetat vid Institutet för Cell- och Molekylärbiologi och Medicinsk Genetik vid Uppsala Universitet. Marek Kwiatkowski är medförfattare till över 70 vetenskapliga artiklar och uppfinnare till över 30 patent.

Lars Linzander 

LEDAMOT
Lars Linzander har kandidatexamen från Stockholms universitet, är aktiv i riskkapital och affärsutveckling med Alga Styrinvest AB. Linzander har arbetat som revisor, finansanalytiker, partner och Corporate Finance chef på Merchant Fondkommission AB och Matteus Fondkommission AB. Privat investerare i fastigheter och mindre företag inklusive Wineasy AB, Zitius Service Delivery AB och Centuri AB. Styrelseordförande i Lucent Oil AB, Soundation AB och styrelseledamot i Centuri AB och ordförande i fyra bostadsföreningar i Sverige.

Johan von Kantzow 

LEDAMOT
Johan von Kantzow tog sin Bachelor of Science vid Pepperdine University i Los Angeles och har en MBA-examen vid Institute Superieur de Gestion i Paris. Johan von Kantzow är ordförande i Hans von Kantzows Stiftelse samt i Berth von Kantzows Stiftelse. Vidare har Johan von Kantzow haft ett flertal styrelseuppdrag i noterade och onoterade bolag. För närvarande är han bland annat styrelseledamot i Soundation AB samt i Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning.

Mats Nilsson 

LEDAMOT

Mats Nilsson är professor i molekylär diagnostik och har grundat ett flertal bolag inom biotech-industrin och är en av det Nasdaq-noterade Q-linea ABs grundare. Han har stor erfarenhet av styrelsearbete har och bl.a. varit styrelseledamot i Elos MedTech AB som är noterat på Nasdaq Stockholm. Mats utbildningsbakgrund är bl.a docent i molekylär medicin, Uppsala universitet, 2003, Doktor i medicinsk genetik, Uppsala universitet, 1998, Masterexamen i biologi, Uppsala universitet, 1998. Mats Nilsson är för närvarande Scientific Director och professor i biokemi vid Science for Life Laboratory vid Stockholms universitet. Han är därutöver styrelseledamot i EMPE Diagnostics AB, CartaNA AB, och Biocyclica Holding AB.

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande