QuiaPEG

Investerare

 
Finansiella rapporter
Bolagsstyrning
Aktien
Årsstämma
Teckningsoption av serie TO5
Analyser
Finansiell kalender
Dokument

Teckningsoption av serie TO5

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) emitterade under det tredje kvartalet 2021 teckningsoptioner av serie TO5. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för ska i enlighet med optionsvillkoren fastställas till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för QuiaPEGs aktie under perioden 12 november – 25 november 2021, dock lägst 0,50 kr och högst 1,30 kr per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 0,697 kr. Detta innebär att teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO5 således är fastställd till 0,50 kr.

 

Villkor i korthet

 • Teckningsperiod
  Teckning av aktier i QuiaPEG med stöd av teckningsoptioner TO5 äger rum under perioden från och med den 29 november 2021 till och med den 15 december 2021.
 • Villkor och teckningskurs
  Varje innehavd teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i QuiaPEG till en teckningskurs om 0,50 SEK.
 • Handel med teckningsoptioner
  Handel med teckningsoptioner av serie TO5 med ISIN-kod SE0016828982 äger rum på Nasdaq First North Growth Market till och med den 13 december 2021. Teckningsoptioner som inte utnyttjas före den 15 december 2021 eller säljs senast den 13 december 2021 förfaller och blir värdelösa.
 • Emissionsvolym och belopp
  Antal teckningsoptioner uppgår till 17 527 108. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer QuiaPEG att tillföras cirka 8,8 MSEK.
Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande