QuiaPEG

Investerare

 
Finansiella rapporter
Bolagsstyrning
Aktien
Prospekt
Optionsinlösen TO 4
Analyser
Finansiell kalender
Dokument

Teckningsoption av serie 2020/2021 TO4

I samband med att QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB under sommaren 2020 genomförde en företrädesemission av units (bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner) utfärdades sammanlagt 5 365 859 teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO4.

Villkor i korthet

  • En (1) teckningsoption serie 2020/2021 TO4 ger rätt att teckna (1) en ny aktie i QuiaPEG under perioden från och med onsdagen den 20 januari 2021 till och med onsdagen den 17 februari 2021.
  • Teckningskurs har, enligt optionsvillkoren, beräknats till 1,20 SEK per aktie.
  • Teckningsoptionerna av serie 2020/2021 TO4 har ISIN-kod SE0014429239 och handlas på Nasdaq First North Growth Market till och med måndagen den 15 februari 2021.

Se fullständiga villkor här bredvid.

 

Instruktioner för teckning

Förvaltarregistrerade innehavare (exempelvis; innehav på aktiedepå via Avanza eller Nordnet, ISK-konto eller kapitalförsäkring) av teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO4 ska anmäla inlösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende teckning och betalning. Detta bör ske i god tid före måndagen den 15 februari 2021 då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Direktregistrerade innehavare (innehav på VP-konto) av teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO4 ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för lösen av QuiaPEGs teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO4, så att korrekt ifylld anmälningssedel med eventuell tillhörande dokumentation är emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fondkommission tillhanda senast onsdagen den 17 februari 2021 kl. 15.00.

Hagberg & Aneborn Fondkommissions hemsida, www.hagberganeborn.se

 

Utfall och leverans av nya aktier

Utfallet av lösen av teckningsoption serie 2020/2021 TO4 planeras att publiceras via pressmeddelande så snart som möjligt och beräknas ske några dagar efter teckningsperiodens avslutande.

Så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear omvandlas interimsaktier (IA) till ordinarie aktier och upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande