QuiaPEG

Investerare

 
Nyheter
Kalender
Aktien
Finansiella rapporter
Dokument
Presentationer
Bolagsstyrning
Konferenser
Insynsregister
Analyser

Finansiell kalender 

11 juni 2020 Ordinarie bolagsstämma
26 maj 2020 Kvartalsredogörelse Q1
28 februari 2020 Bokslutskommuniké
26 november 2019 Kvartalsredogörelse Q3
29 augusti 2019 Kvartalsredogörelse Q2
24 maj 2019 Kvartalsredogörelse Q1
8 maj 2019 Årsredovisning för 2018 publiceras
26 februari 2019 Bokslutskommuniké
23 november 2018 Kvartalsrapport
24 augusti 2018 Delårsrapport för januari - juni 2018
18 juni 2018 Ordinarie bolagsstämma
22 maj 2018 Kvartalsrapport
21 maj 2018 Kallelse bolagsstämma
Contact
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sweden
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

User terms & privacy policy
Send a message