QuiaPEG

Investerare

 
Nyheter
Kalender
Aktien
Finansiella rapporter
Dokument
Presentationer
Bolagsstyrning
Konferenser
Insynsregister
Analyser

Finansiell kalender 

21 maj 2018 Kallelse bolagsstämma
22 maj 2018 Kvartalsrapport
18 juni 2018 Ordinarie bolagsstämma
24 augusti 2018 Delårsrapport för januari - juni 2018
23 november 2018 Kvartalsrapport
26 februari 2019 Bokslutskommuniké
8 maj 2019 Årsredovisning för 2018 publiceras
24 maj 2019 Kvartalsredogörelse Q1
29 augusti 2019 Kvartalsredogörelse Q2
26 november 2019 Kvartalsredogörelse Q3
Contact
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 54 Uppsala
Sweden
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

User terms & privacy policy
Send a message