QuiaPEG

Om oss

 
Affärsidé
Vision
Affärsmodell
Styrelse
Ledning

Ledning

Marcus Bosson 

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Marcus Bosson, civilekonom Handelshögskolan i Stockholm, och ännu ej avlagd examen, juristlinjen, Stockholms Universitet. Marcus Bosson har ca 20 års erfarenhet av både riskkapitalbranschen, såsom tidigare verkställande direktör för Ryda Bruk AB, 1997-2000, och läkemedelsutvecklingsbranschen, såsom entreprenör och ledande befattningshavare. Dessförinnan arbetade Marcus Bosson på Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New York mellan åren 1993-1996. Marcus Bosson har varit medgrundare till läkemedelsutvecklingsbolag som tillsammans har tagit in över 800 mkr i riskkapital. Marcus Bosson har även varit med i planeringarna och genomförandet av två kliniska prövningar. Avseende affärsutveckling har Marcus Bosson varit delaktig och drivande i förhandlingar rörande utlicensieringar i flera bolag. Marcus Bosson är även verkställande direktör i QuiaPEG Pharmaceuticals AB som han var med och startade i dess nuvarande form 2012.

Marek Kwiatkowski 

FORSKNINGSCHEF
Dr. Marek Kwiatkowski är docent i Bioorganisk kemi vid Uppsala Universitet. Han studerade vid Jagiellonian University i Polen och disputerade i RNA kemi vid Uppsala Universitet 1984. Marek Kwiatkowski har arbetat för stora internationella bolag så väl som mindre start-up bolag. Under senare år har Dr. Marek Kwiatkowski arbetat vid Institutet för Cell- och Molekylärbiologi och Medicinsk Genetik vid Uppsala Universitet. Marek Kwiatkowski är medförfattare till över 70 vetenskapliga artiklar och uppfinnare till över 30 patent.

Vidar Wendel-Hansen 

CHIEF MEDICAL OFFICER

Vidar är läkare och forskarutbildad vid Karolinska Institutet, och har genomgått en diplomkurs i farmaceutisk medicin. Han har mer än 20 års erfarenhet från life science-industrin och har arbetat i olika roller inom molekylärdiagnostik, preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling samt medical affairs. Vidar har både arbetat i större företag som Pharmacia Biotech, Gilead Sciences och Novartis och i nystartade bioteknikbolag inom ett flertal indikationsområden som metabolism, infektionssjukdomar, vacciner, onkologi och neurovetenskap. Han har också arbetat som klinisk utredare av infektionsläkemedel och vacciner på Läkemedelsverket. Vidar är en erfaren projektledare och chef, är medförfattare till 11 publikationer och meduppfinnare till 4 patent.

James M. Van Alstine 

SENIOR SCIENTIFIC ADVISOR
James (Jim) Van Alstine har en B.Sc. i biokemi och en Ph.D. i patologi vid University of British Columbia, Vancouver, Canada. Han hade en lång akademisk karriär bakom sig som professor både i USA (Biomaterial, University of Alabama System – med NSF och NASA finansiering) och i Sverige (Bioteknologi, Kungliga Tekniska Högskola (KTH) – med VR finansiering) innan han började på General Electric Healthcare (GEHC) i Uppsala år 2000. Under de kommande 14 åren på GEHC var han bland annat Academic Alliance koordinator, projektledade samt var del av New Technology Innovation. Han är författare på 80+ vetenskapliga artiklar och meduppfinnare på 50+ patent inom över 25 olika patentgrupper.

Mats Reslow 

PROJECT MANAGER

Mats Reslow har en Ph.D i Bioteknik från Lunds Tekniska Högskola. Han har en lång karriär inom drug delivery i olika företag såsom; Pharmacia, Ferring, Bioglan SkyePharma och NovoNordisk. Mats Reslow har arbetat som chef för utvecklingsgrupper och varit projektledare i olika projekt inom drug delivery såsom 1-veckas och 1-månads formuleringar av peptider och proteiner, där flera projekt nått klinisk utveckling och marknad.

Mellan 2004 och 2016 arbetade Mats Reslow på NovoNordisk som specialist och projektledare inom drug delivery och proteinformulering. Målet för många av dessa projekt var att öka halveringstiden för protein med hjälp av pegylering eller konjugering med fettsyror. Mats är författare på 22 vetenskapliga artiklar och huvuduppfinnare eller meduppfinnare på 27 patent, bl.a. inom formulering av pegylerade proteiner. Mats Reslow arbetar nu som oberoende konsult för flera mindre biotech företag i Sverige.

Contact
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 54 Uppsala
Sweden
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

User terms & privacy policy
Send a message