QuiaPEG
Bolaget har utvecklat en patenterad teknologiplattform inom PEGylering, en metod for att förbättra egenskaperna hos läkemedel
Att inom området PEGyleringskemi bli ett ledande spjutspetsföretag som kan erbjuda marknaden teknologiskt unika och produktionsmässigt effektiva lösningar samt nytt immaterialrättsligt skydd samtidigt som en begränsad egen pipeline av läkemedelsprojekt inom särläkemedel utvecklas.
Bolagets patentportfölj består av två beviljade patent i USA, giltiga t.o.m. 2032 respektive 2033, och ett antal patentansökningar för ytterligare länder  samt två inlämnade s.k. provisional patent aplications i USA. Om de beviljas kan patentskydd erhållas t.o.m. 2037.

VD introducerar QuiaPEG

Om oss

QuiaPEG är ett läkemedelsutvecklingsbolag som har erhållit patent i USA på en vidareutveckling av en väl beprövad metod för att förlänga effekten av läkemedel i kroppen, s.k. PEGylering, Metoden innebär att det behövs färre injektioner med bibehållen terapeutisk effekt, vilket leder till ökad patientnytta och lägre kostnader för både patienter och samhälle.
Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Besöksadress

Karolinska Institutet Science Park
Fogdevreten 2
171 65 Solna
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Postadress

Virdings Allé 32 B
754 54 Uppsala
Sverige
+46-70-693 1253
Skicka ett meddelande