QuiaPEG

Förbättrade och patenterade versioner av beprövade läkemedel

Bolaget har utvecklat en patenterad teknologiplattform inom PEGylering, en metod for att förbättra egenskaperna hos läkemedel
Att inom området PEGyleringskemi bli ett ledande spjutspetsföretag som kan erbjuda marknaden teknologiskt unika och produktionsmässigt effektiva lösningar samt nytt immaterialrättsligt skydd samtidigt som en begränsad egen pipeline av läkemedelsprojekt inom särläkemedel utvecklas.

Presentation på Avanza Börsdag 23 maj 2018

Avanza Börsdag

Om oss

QuiaPEG är ett läkemedelsutvecklingsbolag som har erhållit patent i USA på en vidareutveckling av en väl beprövad metod för att förlänga effekten av läkemedel i kroppen, s.k. PEGylering, Metoden innebär att det behövs färre injektioner med bibehållen terapeutisk effekt, vilket leder till ökad patientnytta och lägre kostnader för både patienter och samhälle.
Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 54 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande